Sponsoring

Over Lewabo

Wij zijn een van de grootste tennisverenigingen in de regio en hier zijn we trots op. We zijn een vereniging voor jong en oud. Alle leeftijdscategorieën zijn vertegenwoordigd en voelen er zich thuis: van de allerkleinsten die spelenderwijs leren tennissen tot de senioren die fit en vitaal blijven door zich actief in te spannen tijdens het tennisspel. Daartussenin zijn leden actief op recreatief en prestatief gebied. Iedereen wordt professioneel en enthousiast ondersteund door TennisAcademy Björn Graven (TAB).

Presteren en recreëren zijn bij ons even belangrijk. We willen zo hoog mogelijk meedraaien in de competitie en voeren een doordacht selectiebeleid, zodat alle talenten zoveel mogelijk tot hun recht komen. Maar er is ook aandacht voor wie gewoon gezellig een balletje wil slaan.

Onze vereniging kenmerkt zich door het voeren van een toekomstgericht verenigingsbeleid, met oog voor de directe omgeving en onze maatschappelijke positie in de (lokale) samenleving. Naast onze primaire taak om sportbeoefening mogelijk te maken, dienen wij ook een maatschappelijk doel. Sport kan ook worden ingezet als maatschappelijk middel om effecten op andere terreinen te bereiken of te versterken, bijvoorbeeld als het gaat om preventie (gezondheid en tegengaan van overgewicht) en participatie in de samenleving. Dit doen wij bijvoorbeeld in samenwerking met het onderwijs. Wij zijn continu op zoek naar nieuwe samenwerkingsverbanden omdat wij geloven in de kracht van samenwerken.

Via de sport verbinden we mensen en leveren zo een belangrijke maatschappelijke bijdrage. Onze partners maken deze missie mede mogelijk.

Doelstelling

Een actieve, aantrekkelijke en maatschappelijk betrokken vereniging zijn, voor onze leden maar ook voor de lokale samenleving.

Sponsormogelijkheden

Om het voortbestaan van de vereniging te waarborgen en de ambities van onze vereniging waar te kunnen maken, zoeken wij sponsoren.

In het kort komt het hierop neer: we bieden sponsoren o.a. exposure en reclamemogelijkheden, in ruil voor een financiële of materiële bijdrage. U kunt daarbij denken aan standaard sponsormogelijkheden als reclameborden, winddoeken met sponsornaam, advertentieruimte op de website of (hoofd)sponsorschap van een evenement.   Daarnaast bieden we nog maatwerk mogelijkheden zoals clinics en gebruik maken van onze faciliteiten voor bedrijfsuitjes. Wij denken graag in mogelijkheden!

Sponsorcommissie 

Binnen LEWABO hebben we een team dat zich bezighoudt met het werven en behouden van sponsoren. Daarnaast zoekt het team actief naar nieuwe sponsoren en zijn ze bereikbaar als het gaat over informatie met betrekking tot de verschillende mogelijkheden.