Baan- en gedrags reglement (mei 2024)

Inleiding 
Om het bezoek van onze vereniging zo goed mogelijk te laten verlopen is er een Baan- en gedragsreglement opgesteld. Onderstaand de spelregels van Lewabo. 

<klik hier> voor een download van het reglement in pdf of zie hieronder

Tennis en Padel

 1.  Het reserveren van banen (tennishal, buitenbanen, padelbanen) is alleen mogelijk via het digitale afhangsysteem van Lewabo. Dit kan via de website (www.Lewabo.nl) of via de app (KNLTB clubapp). Kijk in het website-menu voor meer informatie rondom inloggen: <Vereniging><Inloggen site/app?>
  1. Ieder lid van LEWABO ontvangt na inschrijving een e-mail met gegevens waarmee kan worden ingelogd op bovenstaande systemen.
  2. Jaarleden mogen het gehele jaar zowel binnen als buiten (tennis en padel) afhangen, zomerleden van 1 april t/m 31 oktober en winterleden van 1 oktober t/m 31 maart.
  3. Niet leden mogen NIET vrijspelen behalve als wordt voldaan aan de introducee regeling onder punt 9.
  4. Reserveren voor een tennisbaan is 24 uur per dag mogelijk voor een tijdsslot tussen 9.00 uur tot 23.00 uur, iedere dag van de week, 1 week vooruit.
  5. Reserveren voor een padelbaan is 24 uur per dag mogelijk voor een tijdsslot tussen 9:00uur tot 23;00 uur, iedere dag van de week, 4 dagen 96 uur vooruit 
 2. Tijdens bepaalde periodes kan besloten worden deze periode te verlengen zodat langer vooruit gepland kan worden, bijvoorbeeld bij de clubkampioenschappen.
 3. Jouw lidmaatschap is strikt persoonlijk en mag nooit door anderen gebruikt worden. De leden die op de baan spelen, staan ook in de reservering.
 4. Voor door de vereniging georganiseerde activiteiten zoals: Clinics, Competities, toernooien, trainingen, onderhoud etc. zal ook via het digitale afhangsysteem zichtbaar zijn of en hoeveel banen hiervoor gereserveerd worden.
 5. Streven is om zo vaak mogelijk banen beschikbaar te hebben om vrij te reserveren en in ieder geval altijd 1.
  1. Er zijn momenten, met name tijdens competities, toernooien, trainingen, onderhoud etc., waarbij dit niet mogelijk is al worden deze momenten zoveel mogelijk beperkt, dit alles ter beoordeling van het bestuur.
 6. Een speelperiode duurt 60 minuten, waarin ook het tennisveld of padelbaan na gebruik moet worden geveegd.
 7. Het kan voorkomen dat er niet op de gereserveerde tijd gespeeld kan worden of de reservering niet door kan gaan. Zorg er dan voor dat de reservering uit het systeem gehaald wordt, zodat een ander kan reserveren.
 8. Indien je bent ingedeeld voor een bardienst dan is het niet gewenst dat je op datzelfde tijdstip gaat tennissen of padel gaat spelen. Je kunt wel zorgen voor een vervanger op dat tijdstip.
 9. Een introducee kan maximaal 2 maal als introducee meespelen bij Lewabo ongeacht het lid waardoor deze introducee wordt uitgenodigd.
  1. Een introducee wordt altijd aangemeld via het reserveringssysteem als introducee met de daar gevraagde gegevens.
  2. Bij 1 van de leden waarmee de introducee speelt zal € 5,00 in rekening worden gebracht.
  3. Bij misbruik van de introducee regel kan het bestuur aan het lid een sanctie van €35,00 opleggen.
  4. Bij een tweede overtreding houdt het bestuur zich het recht voor andere passende maatregelen te nemen. Dit om te voorkomen dat onze eigen leden benadeeld worden.
 10. Zorg dat je voldoende water drinkt bij heet/warm weer!
 11. Houdt de banen en het park schoon!
 12. Lewabo conformeert zich aan de fairplay regels van de KNLTB <klik>

Tennisbanen

 1. Enkel tennisrackets zijn toegestaan op de tennisbanen. Draag correct schoeisel en sportkleding. Let op: Gravelschoenen zijn niet toegestaan in de hal. In de hal dient het schoeisel schoon te zijn.
 2. Tennislessen:
  1. Zomerseizoen:
   1. Op weekdagen maximaal 3 banen tussen 14:00 en 19:00 uur en vanaf 19:00 uur 2 banen. In het weekend maximaal 2 banen.
  2. Winterseizoen:
   1. Op maximaal 2 weekdagen tot 21:00 2 banen, na 21:00 uur en op andere weekdagen tot 22:00 1 baan. In het weekend maximaal 1 baan.
  3. Uitzondering op bovenstaande is enkele keren per jaar mogelijk, dit in overleg met bestuur
 3. Gedurende het zomerseizoen is binnenbaan 3 regulier te reserveren indien echter het weer dusdanig is dat de lessen naar binnen moeten hebben de lessen voorrang op de reeds gemaakte reservering zodat de lessen altijd doorgang kunnen vinden. De banen 1 en 2 blijven beschikbaar voor vrijspelen.
 4. De tennisschool zal rekening houden met door de vereniging georganiseerde toernooien en het aanbieden van de lessen in deze periode, dit in overleg met de organisatie en het bestuur.
 5. Tijdens competities zijn er in principe geen banen voor recreanten beschikbaar van dezelfde baansoort indien er 3 teams of meer thuisspelen.
  1. Indien er op enig moment geen gereserveerde banen zijn dan kunnen indien nodig deze banen gebruikt worden voor de competitie rekening houdend met in de toekomst gereserveerde banen.
  2. Het is competitiespelers niet toegestaan om naast de baanreservering voor hun competitie op dat moment nog andere reserveringen te plaatsen voor een baan of anderen een baan te laten reserveren om de genoemde capaciteit te vergroten of om banen op een andere ondergrond beschikbaar te hebben.
  3. Indien bovengenoemde baanverdeling op niet weekenddagen niet gerealiseerd kan worden door de tennislessen zullen de tennislessen voorgaan.
 6. De “kunstgrasbaan” valt buiten ons reserveringssysteem en is zonder reservering te gebruiken. Regel is wel dat deze tot 20.00 uur gereserveerd is voor jeugdleden. Dit betekent dat jeugdleden op deze baan vóór genoemd tijdstip voorrang hebben op seniorenleden. Na dit tijdstip is de beschikbaarheid gelijk.
 7. Het is verplicht dat alle spelers gereserveerd zijn via het reserverings systeem.
  1. Maximaal 1 reservering per persoon na 19:00 uur. Mocht er nog een baan vrij liggen dan kan je uiteraard wel doorspelen.
  2. Het 2 uur achter elkaar reserveren door eerst 2 personen te reserveren en het volgende uur 2 andere om daardoor 2 uur te kunnen dubbelen is dus niet toegestaan.
  3. Mocht je ondanks je reservering toch niet kunnen spelen verwijder dan zo spoedig mogelijk je reservering.

Padelbanen

 1.  Padel wordt altijd met 4 spelers gespeeld. Het is dus verplicht om met 4 leden een padelbaan te reserveren.
  1. Alle spelers staan met de juiste naam geregistreerd in het reserveringssysteem.
  2. Indien niet met 4 spelers een reservering is gedaan houden wij de mogelijkheid open om deze reservering te verwijderen zodat andere leden de mogelijkheid hebben om te reserveren.
 2. Je mag weer reserveren op prime time (tussen 18:00 en 22:00 uur) nadat je de vorige wedstrijd hebt gespeeld. Het vooruit plannen voor meerdere avonden is niet gewenst.
 3. Enkel padel rackets zijn toegestaan op de padelbanen.
  1. Draag het koordje om de pols.
  2. Gebruik geen tennisballen op de padelbanen dit kan schade geven.
 4. Draag correct schoeisel geschikt voor de kunstgrasbanen en draag sportkleding.
 5. Laat geen ballen in de baan liggen, maar in je broekzak i.v.m. veiligheid.
 6. Sieraden (ringen, horloges, kettingen enz.) afdoen i.v.m. haken aan het hekwerk.
 7. Laat tassen, jassen, drinkflessen e.d. buiten de baan liggen.  
 8. Indien er bladeren, vuil e.d. op de baan ligt, maak de baan schoon. Bij droge vorst kan er gespeeld worden.
 9. Bij sneeuw niet bespelen en NIET vegen/harken. De sneeuw zal vanzelf gaan smelten. Bij opdooi (dus na een vorstperiode) mag er niet gespeeld worden op de padelbaan. Door een bal te stuiten op de uitloop, dus niet op de baan, kun je testen of er gespeeld mag worden:
  1. Stuit de bal slecht en is de klank dof -> niet spelen.
  2. Stuit de bal hoog op en de klank is helder -> wel bespeelbaar.
 10. Ook bij ijzel is het niet mogelijk om te spelen.
 11. Sleep na het spelen de padelbaan, dat vergroot de levensduur van de baan en is prettiger voor degene die na jou komt.

Overig

 1.  De lichtschakelaars voor de TENNIS buitenbanen en PADEL banen bevinden zich in de ruimte tussen de kleedlokalen.
  1. Er zijn aparte schakelaars voor Tennis baan 1 en 2 en voor de banen 3, 4, 5 en de kunstgrasbaan.
  2. Er zijn aparte lichtschakelaars voor Padelbaan 1 en Padelbaan 2.(voorlopig gaan beide padelbanen aan via de lichtschakelaar van de kunstgrasbaan en heeft deze tijdelijk geen verlichting)
 2. Als er na het beëindigen van jouw partij geen andere partijen meer worden gespeeld zorg dan dat de baanverlichting wordt uitgeschakeld.
 3. Uiteraard worden er eisen gesteld aan het gebruik van de banen, die in eigen beheer worden onderhouden.
  1. Maak gebruik van gravelschoenen c.q. schoenen die geschikt zijn voor gebruik op gravel.
  2. Gebruik kunstgrasschoenen voor op de padelbanen.
  3. In ieder geval geen gewone “gympen ”of hardloopschoenen hiermee beschadig je de baan.

Bovenal

We zijn een vereniging die bestaat dankzij de vrijwilligers en de bijdrage die alle leden hierin hebben. Dit baanreglement is het handvat daarvoor maar houd rekening met elkaar en ga respectvol met elkaar om. Het zou mooi zijn als je ondanks je “recht” een keer een stapje opzij zet om een ander te helpen.

Bestuur Lewabo

Baanregelement tennis en padel mei 2024_edited.pdf