Baan- en gedrags reglement

Laatst bijgewerkt = 11 april 2023

Inleiding 

Om het bezoek van onze vereniging zo goed mogelijk te laten verlopen is er een Baan- en gedragsreglement opgesteld. Onderstaand de spelregels van Lewabo.  

Regels

 1. Het reserveren van banen is alleen mogelijk via het digitale afhangsysteem van Lewabo. Dit kan via de website (www. Lewabo.nl <meer info>) of via de app (KNLTB clubapp <meer info>). Ieder lid van LEWABO ontvangt na inschrijving een e-mail met gegevens waarmee kan worden ingelogd op bovenstaande systemen. Jaarleden mogen het gehele jaar zowel binnen als buiten afhangen, zomerleden van 1 april t/m 31 oktober en winterleden van 1 oktober t/m 31 maart. Niet leden mogen NIET vrijspelen behalve als wordt voldaan aan de introducee regeling onder punt 10.
 2. Reserveren voor een baan is 24 uur per dag mogelijk voor een tijdsslot tussen 9.00 uur tot 23.00 uur, iedere dag van de week, een week vooruit. Tijdens bepaalde periodes kan besloten worden deze periode te verlengen zodat langer vooruit gepland kan worden, bijvoorbeeld bij de clubkampioenschappen.
 3. Voor door de vereniging georganiseerde activiteiten zoals: Competities, toernooien, trainingen, onderhoud etc. zal ook via het digitale afhangsysteem zichtbaar zijn of en hoeveel banen hiervoor gereserveerd worden.
 4. Streven is om zo vaak mogelijk banen beschikbaar te hebben om vrij te reserveren en in ieder geval altijd 1. Er zijn momenten met name tijdens competities, toernooien, trainingen, onderhoud etc waarbij dit niet mogelijk is al worden deze momenten zoveel mogelijk beperkt, dit alles ter beoordeling van het bestuur.
 5. Tennislessen buitenseizoen: Op weekdagen maximaal 3 banen tussen 14:00 en 19:00 uur en vanaf 19:00 uur 2 banen. In het weekend maximaal 2 banen. Tennislessen binnen seizoen: Op maximaal 2 weekdagen tot 21:00 2 banen, na 21:00 uur en op andere weekdagen tot 22:00 1 baan. In het weekend maximaal 1 baan.
  1. Uitzondering op bovenstaande is enkele keren per jaar 3 banen beschikbaar voor les i.v.m. selectietrainingen in de vooravond, dit in overleg met bestuur. 
  2. Gedurende het zomerseizoen is binnenbaan 3 regulier te reserveren indien echter het weer dusdanig is dat de lessen naar binnen moeten hebben de lessen voorrang op de reeds gemaakte reservering zodat de lessen altijd doorgang kunnen vinden. De banen 1 en 2 blijven beschikbaar voor vrijspelen.
  3. De tennisschool zal rekening houden met door de vereniging georganiseerde toernooien en het aanbieden van de lessen in deze periode, dit in overleg met de organisatie en het bestuur.
 6. Tijdens competities zijn er in principe geen banen voor recreanten beschikbaar van dezelfde baansoort indien er 4 teams of meer thuisspelen. Bij minder dan 4 teams is de volgende baanverdeling voor de competitieteams van toepassing.  Bij 1 team thuis maximaal 2 banen, bij 2 teams 3 banen, bij 3 teams 4 banen. Indien er op enig moment geen gereserveerde banen zijn dan kunnen indien nodig deze banen gebruikt worden voor de competitie rekening houdend met in de toekomst gereserveerde banen. Het is competitiespelers niet toegestaan om naast de baanreservering voor hun competitie op dat moment nog andere reserveringen te plaatsen voor een baan of anderen een baan te laten reserveren om de genoemde capaciteit te vergroten of om banen op een andere ondergrond beschikbaar te hebben. Indien bovengenoemde baanverdeling op niet weekenddagen niet gerealiseerd kan worden door de tennislessen zullen de tennislessen voorgaan.
 7. Een speelperiode duurt 60 minuten, waarin ook de buitenbaan na gebruik moet worden geveegd.
 8. De “kunstgrasbaan” valt buiten ons reserveringssysteem en is zonder reservering te gebruiken. Regel is wel dat deze tot 20.00 uur gereserveerd is voor jeugdleden. Dit betekent dat jeugdleden op deze baan vóór genoemd tijdstip voorrang hebben op seniorenleden. Na dit tijdstip is de beschikbaarheid gelijk.
 9. Indien je bent ingedeeld voor een bardienst dan is het niet gewenst dat je op datzelfde tijdstip gaat tennissen of je zorgt voor een vervanger op dat tijdstip. Een introducee kan maximaal 2 maal als introducee meespelen bij Lewabo ongeacht het lid waardoor deze introducee wordt uitgenodigd.
 10. Een introducee wordt altijd aangemeld via het reserveringssysteem als introducee met de daar gevraagde gegevens. Bij 1 van de leden waarmee de introducee speelt zal € 5,00 in rekening worden gebracht. Bij misbruik van de introducee regel kan het bestuur aan het lid een sanctie opleggen. Dit om te voorkomen dat onze eigen leden benadeeld worden.
 11. Het is verplicht dat alle spelers gereserveerd zijn via het reserveringssysteem. Maximaal 1 reservering per persoon na 19:00 uur. Mocht er nog een baan vrij liggen dan kan je uiteraard wel doorspelen. Het 2 uur achter elkaar reserveren door eerst 2 personen te reserveren en het volgende uur 2 andere om daardoor 2 uur te kunnen dubbelen is dus niet toegestaan. Mocht je ondanks je reservering toch niet kunnen spelen verwijder dan zo spoedig mogelijk je reservering.
 12. Lewabo conformeert zich aan de fairplay regels van de KNLTB.  

Overig

De lichtschakelaars voor de buitenbanen bevinden zich in de ruimte tussen de kleedlokalen. Er zijn aparte schakelaars voor baan 1 en 2 en voor de banen 3, 4, 5 en de kunstgrasbaan. Als er na het beëindigen van jouw partij geen andere partijen meer worden gespeeld zorg dan dat de baanverlichting wordt uitgeschakeld.

Uiteraard worden er eisen gesteld aan het gebruik van de banen, die in eigen beheer worden onderhouden. Maak gebruik van gravelschoenen c.q. schoenen die geschikt zijn voor gebruik op gravel. In ieder geval geen gewone “gympen ”of hardloopschoenen hiermee beschadig je de baan.

Binnen de Clubapp vind je je KNLTB ledenpas.  

 

BOVENAL, we zijn een vereniging die bestaat dankzij de vrijwilligers en de bijdrage die alle leden hierin hebben. Dit baanreglement is het handvat daarvoor maar houd rekening met elkaar en ga respectvol met elkaar om. Het zou mooi zijn als je ondanks je “recht” een keer een stapje opzij zet om een ander te helpen.  

Bestuur Lewabo