Fijne feestdagen

21 december 2020Beste leden en vrijwilligers,


2020 loopt ten einde. Het was in alle opzichten een bijzonder jaar. Veel leden zullen nog nooit zo weinig hebben kunnen tennissen. De voorjaarscompetitie ging niet door, de najaarscompetitie werd gestaakt, veel toernooien werden geannuleerd of gingen halverwege niet meer door.

Maar gelukkig brandt er licht aan het einde van de tunnel! De berichtgeving over de vaccinaties zijn hoopvol. We  kunnen gelukkig weer langzaamaan denken aan een normale samenleving, waarbij er door ons weer getennist kan gaan worden.


Het bestuur van Lewabo heeft gemeend dit jaar extra zuinig met de financiën om te gaan, er komen immers, mede door de lange sluiting van de horeca, bijna geen inkomsten binnen. Daarom willen we dit jaar ook onze vele vrijwilligers bedanken middels dit bericht. Zonder jullie hulp kan de vereniging niets ondernemen. We danken dan ook iedereen die op welke manier dan ook zijn hulp aan de club heeft gegeven en hopen dat wij volgend jaar ook weer een beroep op jullie mogen doen.


Het bestuur van Lewabo wenst iedereen fijne feestdagen, die voor velen anders zullen zijn dan andere jaren. Maar daardoor niet minder waardevol. Geniet van elkaar.

Wij hopen en wensen voor jullie een mooi 2021, maar vooral: Blijf gezond...!

Bestuur Lewabo:
Paul van Maren
Eric de Jong
Inge Vink

Nieuwscategorieën