Corona - Update vanaf 26 maart 2021

Laatste update : 26 maart 2021

Lewabo volgt het Protocol Verantwoord Sporten <link> van NOC*NSF, de sportbonden, de VSG de gemeenten en uitvoerende partijende KNLTB

  • Vanaf 16 maart mogen volwassenen van 27 jaar en ouder buiten op sportaccommodaties met maximaal 4 mensen sporten
    • Tennis met 4 personen op één baan is dus weer toegestaan. Voorwaarde is wel dat spelers van 27 jaar en ouder 1.5 meter afstand van elkaar houden
  • Voor jeugd en jongvolwassenen tot en met 26 jaar was sporten bij sportaccommodaties al toegestaan, zonder maximale groepsgrootte en zonder 1.5 meter afstand te houden
  • Binnen sporten mag niet. De tennishal is dus gesloten
  • Afhangen van de tennisbanen blijft verplicht
  • Naast de tennishal en sportkantine zijn ook douches, wc's en kleedkamers gesloten
  • Publiek is niet toegestaan

We zijn blij dat we kunnen blijven sporten, dus ook tennis. Sporten is gezond en dat hebben we juist nodig in deze tijd. Neem je eigen verantwoordelijkheid en houd je altijd aan de regels.

Blijf gezond en met sportieve groet, het bestuur van Lewabo