Contributie regeling seizoen

Verenigingsjaar 2021-2022

Extra informatie Corona 2020/2021/2022:

Door de corona maatregelen in de afgelopen jaren heeft de ALV niet kunnen  plaatsvinden in de jaren 2020 en 2021. Hierdoor kon er geen goedkeuring gevraagd worden voor eventuele contributie wijzigingen. De ALV van 2022 heeft inmiddels plaatsgevonden en dat betekent dat er ingestemd is met een contributie wijziging die beduidend anders zal zijn dan afgelopen jaren. Dit heeft o.a. met de toekomstplannen van Lewabo te maken. Met ingang van het komende contributie jaar (1 november 2022), zal deze nieuwe contributie wijziging geldig zijn. Houdt deze pagina in de gaten voor meer informatie. Eerdere informatie rondom de voorgestelde wijzigingen en toekomstplannen = 1.<klik>, 2.<klik>, 3.<klik>.

 

Verenigingsjaar

Het verenigingsjaar, dus ook de periode waarover contributie is verschuldigd, loopt van 1 november tot en met 31 oktober.

Automatische incasso

In de Algemene Ledenvergadering van 15 januari 2002 is besloten de contributie via automatische incasso te innen. Alle leden dienen in de maand januari aan de K.N.L.T.B. te worden gemeld, hetgeen betekent dat de vereniging voor alle aangemelde leden een bijdrage is verschuldigd.

Gedeeltelijke contributie

  • Gedeeltelijke contributie is slechts mogelijk als een nieuw lid zich na 1 juli aanmeldt. Bij een aanmelding vóór die datum is altijd de volledige contributie verschuldigd.

Opzeggingen

  • Bij opzeggingen in de loop van een verenigingsjaar is geen restitutie van de (gedeeltelijke) contributie mogelijk;
  • Eventuele opzeggingen van het lidmaatschap dient officieel via de mail of schriftelijk te worden doorgegeven aan de ledenadministratie vóór 1 januari enig jaar:
    • Per mail : [email protected];
    • Schriftelijk: Leden administratie Lewabo, Kersentuin 34, 6658WK, Beneden-Leeuwen;
  • Opzeggingen die hieraan niet voldoen (na deze datum ontvangen en/of niet schriftelijk) worden voor het lopende seizoen niet meer geaccepteerd, hetgeen betekent dat de volledige contributie nog verschuldigd is.

Royeren

Indien een lid niet aan zijn of haar contributieverplichtingen voldoet zal hij of zij gemeld worden aan de K.N.L.T.B., die alsnog de contributie op gerechtelijke wijze zal innen en tevens zal het lid worden geroyeerd.

Machtiging

Alle leden worden verzocht de contributie met een automatische incasso te voldoen.

Contributiebedragen

De contributie zal jaarlijks medio maart worden geïnd. De huidige contributies bedragen:

Omschrijving   Bedrag Opmerking
Inschrijfgeld   € 5,-

Eenmalig

Senioren (1)   € 135,-

Lid dat in een kalenderjaar 26 jaar of ouder wordt

Senioren (2)   € 75,-

Lid dat in een kalenderjaar 18 jaar of ouder wordt, maar niet ouder is dan 25 jaar

Junior (3)   € 75,-

Lid dat in een kalenderjaar 13 jaar of ouder wordt maar niet ouder is dan 17 jaar

Pupil (4)   € 60,-

Lid tot 12 jaar

1) Senioren ontvangen een kortingsbon van € 45,-- voor het volgen van lessen in het eerste jaar mits men de afgelopen 5 jaar geen actief lid is geweest.
2) Senioren van 18 tot en met 25 jaar ontvangen een kortingsbon van € 20,-- voor het volgen van lessen in het eerste jaar mits men de afgelopen 5 jaar geen actief lid is geweest.
3) Junioren ontvangen een kortingsbon van € 20,-- voor het volgen van lessen in het eerste jaar mits men de afgelopen 5 jaar geen actief lid is geweest.
4) Pupillen ontvangen een kortingsbon van € 35,-- voor het volgen van lessen in het eerste jaar mits men de afgelopen 5 jaar geen actief lid is geweest.

Vrijwilligersbeleid:

Om de club financieel gezond te houden en te laten zijn is ieder senior lid verplicht om twee tot drie keer per jaar bardienst te draaien. Hiermee besparen we de kosten van inhuur van professionele medewerkers en kan de contributie laag blijven. Dit is dus op verplichte basis een geen vrijwilligerswerk! <link inplannen diensten>