Beperkte openstelling buitenbanen Lewabo

Laatste update : 13 mei 2020

Zie bijgevoegde bijlagen en onderaan deze pagina voor extra informatie en de verwijzing naar meerdere informatie bronnen...
 
Algemeen:
 • Het “Protocol verantwoord sporten” afgegeven op 8 mei 2020 door het NOC*NSF is leidend en wordt ,voor zover mogelijk, nagestreefd door Lewabo
 • Lewabo streeft toe naar een gefaseerde en verantwoorde openstelling van de faciliteiten in de nabije toekomst. Naast de 1,5 meter maatregel zal Lewabo elke nieuwe stap baseren op de geldende adviezen van het RIVM in samenhang met de maatregelen van de regering en lokale overheden
 • Voor iedereen geldt: Blijf thuis als je zelf of iemand uit jouw huishouden een van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 graden), verlies van reuk/smaak

Regels op het Lewabo terrein:

 • Het is niet toegestaan op het park aanwezig te zijn zonder digitale reservering van een baan of geplande trainingen. Hierop zal toezicht gehouden worden door de overheid en bestaat de kans op een boete voor het overtreden van de noodverordening
 • Het tennispark is geopend voor de geplande trainingen
 • Met reservering is het park geopend voor:
  • Vrij tennis van senioren (enkel- én dubbel spel)
  • Vrij tennis t/m 18 jaar alleen op zaterdag (10.00 – 14.00 uur) waarbij een centrale toezichthouder aanwezig is
  • Vrij tennis voor jeugd t/m 18 jaar buiten de zaterdag enkel indien men een zelfstandig een toezichthouder (senior lid) heeft geregeld en heeft aangemeld bij de digitale reservering
 • Er mag geen publiek komen kijken op het park. Dus ook geen ouders bij de tennisles van hun kinderen
 • Bij vrij tennis t/m 18 jaar is een toezichthouder aanwezig en deze is herkenbaar aan een fluoriserend hesje. Hesjes zijn aanwezig bij het digitale afhangbord.
 • Enkel toegankelijk met KNLTB pas en na afloop reinigen met aanwezige middelen
 • Bij de trainingen is de trainer aanwezig als toezichthouder
 • Een ieder dient de aanwijzingen van de toezichthouder op te volgen
 • Het tennispark, clubhuis en terras zijn voor bezoekers gesloten
 • Toegang tot het park tijdens de openingstijden:
  • Ingang via de reguliere ingang van de Peel
  • Uitgang via het voetpad tussen baan 1 en de kantine

Regels voor sporters en ouders:

 • Brengen en halen van de kinderen tot de ingang van het park
 • De trainingen / lessen worden altijd van tevoren ingepland
 • Voor vrij tennissen dien je vooraf online een baan te reserveren. Digitaal afhangen kan alleen via de KNLTB Club App dus download deze snel
 • Kom op de afgesproken tijd, maximaal 10 minuten van tevoren
 • Was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden. Was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie
 • Ga na het tennissen direct weer naar huis
 • Neem je eigen materiaal (en eten/drinken) mee
 • Neem bij vrij tennis je eigen ballen mee en markeer deze
 • Ga voor het sporten thuis naar het toilet. Alleen in uiterste nood kan het toilet op de vereniging worden gebruikt
 • Ga tijdens het tennissen niet dicht bij elkaar zitten (bankje of stoelen)
 • Geef geen high fives
 • Wissel van baanhelft met de klok mee
 • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar)

Tot slot:

Het is een bijzondere en geen gemakkelijke tijd waarin we ons, door het Corona virus, bevinden. Als Bestuur van Lewabo, en eveneens de tennistrainers, zijn we tevreden met het gegeven dat de maatregelen gedeeltelijk worden versoepeld waardoor deels weer getennist kan gaan worden.

We hopen op ieders begrip en medewerking zodat we kunnen blijven tennissen.  

Met vriendelijke groet,

Bestuur tennisvereniging Lewabo

 

-------------------------------------------

Extra informatie:

-------------------------------------------

Afhang kenmerken:

Omdat we niet gewend zijn digitaal af te hangen én rekening moeten houden met het protocol én het proberen zo eerlijk mogelijk te houden, hebben we onderstaande kenmerken ingesteld voor het afhang systeem.

Afhankelijk van hoe het aankomende week of weken verloopt, zullen we onderstaande kenmerken aanpassen waar nodig. We stellen jullie via de clubapp en website dan op de hoogte.

Digitaal/online afhangen kan alleen via de KNLTB ClubApp. Zoek deze in de Appstore (Apple) of Playstore (Android). Bekijk ook de informatie onderaan deze pagina over digitaal afhangen.

 • Je kunt 1 dag (24 uren) vantevoren afhangen. Dus wil je bijvoorbeeld woensdag om 20.00 spelen, dan kun je de dinsdag ervoor vanaf 20.00 dit proberen te reserveren
 • Speeltijden enkels/dubbels = 60 minuten
 • Afhangen met minimaal 2 personen 
 • Jeugd leden mogen tijdelijk gratis introducees uitnodigen. Senior leden mogen tijdelijk niet geen introducees uitnodigen
 • Je kunt maximaal twee keer per dag en maximaal 8 keer per week afhangen
 • Op zaterdag tussen 10:00 en 14:00 zijn de tennisbanen alleen door jeugd leden te reserveren. Lewabo zorgt hierbij voor toezicht op het terrein. We verzoeken de senior leden hier rekening mee te houden. We kunnen niet blokkeren dat senior leden op een zaterdag tussen 10:00 en 14:00 afhangen dus vragen hierbij jullie medewerking en begrip. Mocht je in het digitale afhang systeem zien dat een baan niet bespeeld wordt op een zaterdag tussen 10:00 en 14:00 dan kun je die zonder problemen bespelen. Komen er echter jeugdleden, dan krijgen deze voorrang

Digitaal afhangen:

Protocol verantwoord sporten van NOC*NSF

Infograpic-A4-posters-2020.PDF Corona protocol Lewabo fase 2.pdf In- en uitgang in beeld.pdf