Baanregelement

september 2011

Inleiding 

Om het afhangen (plannen) van de buitenbanen zo goed mogelijk te laten verlopen, is er een baanreglement opgesteld, die u hier in het geheel omschreven aantreft. Uiteraard worden er eisen gesteld aan het gebruik van de banen, die in eigen beheer worden onderhouden. Het is van het grootste belang, dat u zich daarom ook houdt aan het regelement voor baangebruik. Dit lijkt vanzelfsprekend, doch de ervaring leert dat helaas niet iedereen zich hieraan houdt, met alle consequenties van dien. Voor het gebruik van de kunstgrasbaan gelden in principe dezelfde afhangregels.  

Regels

  1. Het reserveren van banen gedurende het buitenseizoen is alleen mogelijk via het digitale afhangsysteem in het halletje van de kleedruimte. Ieder lid van LEWABO ontvangt na betaling van de contributie een ledenpasje, waarmede de banen afgehangen kunnen worden (zie handleiding boven screen). Hierdoor bestaat tevens de zekerheid dat alleen speelgerechtigde leden van de tennisvereniging op de banen spelen.
  2. Reserveren is in principe mogelijk van 9.00 uur tot 23.15 uur, iedere dag van de week. Vanzelfsprekend vallen door de vereniging georganiseerde activiteiten niet onder deze regeling, te weten: Competities, toernooien, trainingen etc. Op het digitale afhangsysteem worden de voor deze activiteiten gereserveerde banen aangegeven. Tijdens alle competities zijn geen banen voor recreanten beschikbaar. Bij toernooien etc. zal één baan voor vrij tennissen beschikbaar zijn. Indien van vrij tennissen geen gebruik gemaakt wordt kan die baan wel gebruikt worden voor toernooiwedstrijden. De vrij tennissers zullen dan moeten wachten tot de wedstrijd afgelopen is;
  3. Een speelperiode duurt 60 minuten, waarin ook de baan na gebruik moet worden geveegd;
  4. Het spelen van een dubbelspel op een baan heeft voorrang boven het enkelspel. Uiteraard als dat door grote belangstelling op dat moment vereist is. Alleen als een speelronde reeds is begonnen behoeven zij, die reeds op de baan aan het spelen zijn, geen genoegen te nemen met het uitbreiden van enkel naar dubbel;
  5. Het is alleen mogelijk een baan te reserveren door zelf naar de baan te gaan, te reserveren en op het tennispark te wachten tot de gereserveerde periode is aangebroken. Het is niet toegestaan een baan door een ander te laten reserveren, terwijl men zelf niet aanwezig is. Pas als een gereserveerde periode geheel uitgespeeld is, is het mogelijk een volgende speelperiode te reserveren;
  6. Banen 1 en 2 zijn primair bestemd voor lessen/trainingen. Voor baan 3 geldt, dat er tot 20.00 uur tennislessen gegeven kunnen worden. Het bestuur is bevoegd hiervan af te wijken;
  7. De “kunstgrasbaan” is tot 20.00 uur gereserveerd voor jeugdleden. Dit betekent dat jeugdleden op deze baan vóór genoemd tijdstip voorrang hebben op seniorenleden. Na dit tijdstip geldt de normale afhangregeling.  

Overig

De lichtschakelaars voor de buitenbanen bevinden zich in de ruimte tussen de kleedlokalen. Er zijn aparte schakelaars voor baan 1 en 2 en voor de banen 3, 4, 5 en de kunstgrasbaan. Als er na het beëindigen van jouw partij geen andere partijen meer worden gespeeld zorg dan dat de baanverlichting wordt uitgeschakeld.