Competition:
KNLTB voorjaar Midden 2018
Select a pool
2e klasse Dames dubbel 17+ Dinsdag Ochtend (0004)
3e klasse Heren dubbel 35+ Vrijdag Avond (0004)
3e klasse Dames dubbel 17+ Vrijdag Avond (0007)
4e klasse Dames dubbel 35+ Vrijdag Avond (0013)
4e klasse Gemengd dubbel 17+ Vrijdag Avond (0012)
3e klasse Gemengd dubbel 35+ Vrijdag Avond (0009)
Overgangsklasse Heren 17+ Zaterdag (0002)
3e klasse Heren 17+ Zaterdag (0016)
2e klasse Gemengd 17+ Zaterdag (0009)
4e klasse Gemengd 17+ Zaterdag (0009)